Zásady ochrany osobních údajů

švihadlo

Pár slov na úvod:

Jelikož jsem ještě nedosáhla věku 18 let a nemám tudíž vlastní živnostenské oprávnění, nabízím své služby, kurzy a produkty v rámci společnosti GDS POWER s.r.o., což je firma mých rodičů. Ti budou i správci Vašich osobních údajů a společně Vás ujišťujeme, že Vaše data i soukromí budeme respektovat a chránit.

Vendy Petřinová z www.SvihadloNeniNuda.cz

Správcem osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je 

GDS POWER s.r.o., Kublov 275, 267 41, IČ: 04652053, DIČ CZ04652053

zapsána v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 251337, Městský soud v Praze 

Respektujeme a chráníme Vaše soukromí. Pokud máte dotazy k těmto Zásadám zpracování osobních údajů, můžete nás kontaktovat na vendy@SvihadloNeniNuda.cz

Jaké informace zpracováváme?
Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytnete v rámci naší emailové komunikace, případně jiné komunikace, nebo osobní údaje, které získáme na základě vyplnění formulářů na našich webových stránkách, např. tedy jméno, email a další informace, které nám poskytnete. Zákonným důvodem pro zpracování údajů je náš oprávněný zájem poskytovat přímý marketing.

Proč údaje zpracováváme?
Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky a zasílání obchodních sdělení, která by Vás mohla zajímat.
Ze zasílání obchodních sdělení se můžete kdykoliv odhlásit pomocí tlačítka obsaženého v hromadných emailech nebo zasláním emailové zprávy na výše uvedený kontakt.

Jak dlouho Vaše data uchováváme?
Vaše údaje uchováváme po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících z našeho smluvního vztahu a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (max. 15 let) nebo po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, (max.10 let), jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

Jak Vaše data chráníme?
Prohlašujeme, že jsme přijali veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Dále prohlašujeme, že k osobním údajům mají přístup pouze námi pověřené osoby.
Vaše osobní údaje nepředáváme do zemí mimo EU.

Komu můžeme Vaše údaje poskytnout?
Přístup k Vašim údajům mohou být poskytnuty osobám zabezpečujícím dodání zboží a zajišťující další služby s tím spojené. S těmito subjekty máme uzavřenou smlouvu dle čl. 28 odst. 3 GDPR. 

Jaká máte práva?
Za podmínek stanovených v GDPR máte

• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR
• právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR
• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR
• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
• právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v těchto podmínkách
Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

Tyto zásady mohou být aktualizovány. Prosíme sledujte případné změny.
Datum vydání: 9.9.2021